Strategie kulturních a kreativních průmyslů

Hrdinové kulturních a kreativních průmyslů

12 příběhů inspirativních osobností z kulturních a kreativních průmyslů

Seriál Hrdinové kulturních a kreativních průmyslů - dvanáct příběhů inspirativních osobností od produktového a módního designu, přes nový cirkus, divadlo, oživení české sklářské tradice až po literaturu a filmovou a televizní scenáristiku.

Dozvíte se, jaké to je napsat knihu nebo dobrou komedii, tvořit oděvní kolekci pro tým českých olympioniků nebo prodat svou vlastní VR hru Facebooku.

Seriál vám přináší Ministerstvo kultury ČR ve spolupráci s Kreativním Českem, Institutem umění - Divadelním ústavem. Seznamte se s profesionály kulturních a kreativních průmyslů z celé republiky, kteří mají co říct, ukázat a čím inspirovat!

příběhy hrdinů KKP

O strategii

Strategie kulturních a kreativních průmyslů představuje první krok k systémové podpoře kulturního a kreativního potenciálu ČR

Některé státy těží ze svého geografického postavení, jiné z nerostných surovin. Pro Českou republiku vždy byly zásadní kreativita jejích obyvatel a kultura. V této oblasti patří mezi světovou elitu. Kulturní dědictví navíc stát nezíská přes noc, ale jen díky dlouhodobé podpoře a péči. V této oblasti má proto Česká republika značnou výhodu. Kreativita a kultura jsou strategickými surovinami nového tisíciletí a na rozdíl od nerostného bohatství se jedná o nevyčerpatelné zdroje. Zároveň představují dvě nutné podmínky pro rozvoj kulturního a kreativního průmyslu. Ten v posledních desetiletích nabývá celosvětově na důležitosti. V Německu již například předstihl chemický, finanční nebo energetický průmysl co se přidané hodnoty týče.

V České republice však zatím nebyl kulturní a kreativní průmysl dostatečně podpořen. Samotný potenciál nestačí a je nutné se o tato odvětví zajímat přímo. Nastavení podpory přitom není jednoduché, jelikož představují pestrou škálu činností. Architektura, design, film, knihy a vydavatelství, počítačové hry, řemesla jako sklářství, nebo módní návrhářství aj. mají často rozdílné potřeby. Z toho důvodu je nutné nejprve nastavit dobře fungující strukturu, a to nejen v rámci jednoho resortu. Zásadní proto bude spolupráce s dalšími ministerstvy, zejména Ministerstvem průmyslu a obchodu. Nutnou součástí je i podpora na lokální úrovni, jelikož každý region má svá specifika a odlišné možnosti.

Strategie kulturních a kreativních průmyslů tak představuje první krok na cestě k využití potenciálu České republiky a kombinuje rok a půl práce projektového týmu i poučení ze současné zdravotní krize.

Strategický rámec

Fáze identifikace potřeby tvorby Strategie KKP

11/2008
schválení Státní kulturní politiky na léta 2009–2014
08/2009
schválení Plánu implementace Státní kulturní politiky na léta 2009–2014
2011
zahájení projektu Mapování KKP
04/2015
schválení Státní kulturní politiky na léta 2015–2020 (s výhledem do roku 2025)
2015
dokončení projektu Mapování KKP
12/2015
schválení Koncepce podpory umění v České republice na léto 2015–2020
02/2016
schválení Plánu implementace státní kulturní politiky na léta 2009–2014
2017
záhájení vyjednávání o získání prostředků na tvorbu Strategie KKP
2018
získání prostředků z OP Zaměstnanost – rozhodnutí o tvorbě Strategie KKP
05/2018
zahájení prací na projektu Strategie KKP
04/2019
dokončení Analýzy zacílení finančních prostředků
06/2019
dokončení kvalitativní analýzy KKP a vyhodnocení závěrů Mapování 2015
07/2019
spuštění pilotního projektu Kreativního inkubátoru
07/2020
dokončení Strategie KKP na období 2020–2015 (s výhledem do r. 2030) a Akčního plánu na období 2020–2023

Akce

 • 14 regionálních workshopů
  k analytické části Strategie
 • konference
  Power of Culture
 • Kreativní
  inkubátor
 • 14 regionálních workshopů
  k návrhové části Strategie
 • vzdělávací
  moduly
 • seriál Hrdinové
  KKP
 • mapa příkladů
  dobré praxe

Mapa příkladů dobré praxe

Mapa příkladů dobré praxe z krajů ČR v oblasti kulturních a kreativních průmyslů vznikla s cílem inspirovat a přenést zajímavou praxi napříč regiony. Mapa přináší dobrou praxi ze tří sektorů – veřejného, soukromého a specificky z oblasti vzdělávání, které je v oblasti rozvoje KKP klíčové.

Kreativní inkubátor

Kreativní Inkubátor je pilotním projektem plzeňské Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ve spolupráci s Ministerstvem kultury. Proces inkubace ověřil, jaké kompetence jsou pro studenty oborů KKP klíčové pro budoucí uplatnění na trhu práce a jakým bariérám čelí při práci s kulturním dědictvím. Podívejte se na video o procesu, kterým studenti plzeňské Sutnarky prošli a co jim proces inkubace dal.

Komunikační platforma

Projektový tým

 • Petr Peřinka projektový manažer
 • Jakub Bakule člen kabinetu ministra ČR
 • Tereza Marošková odborná garantka
 • Jana Adamcová odborná garantka – KKP nové
 • Naďa Machková Prajzová odborná garantka – KKP tradiční
 • Miroslava Novotná finanční manažerka
 • Naďa Šindelářová asistentka
 • Michaela Komanová asistentka
 • Andrea Bártová (Švandová) koordinátorka
 • Michaela Hečková redaktorka seriálu hrdinové KKP
 • Jiří Dužár fotograf seriálu hrdinové KKP
 • Matěj Čech grafický designer
 • Sára Pospíšilová správa sociálních sítí
 • Michaela Kuříková odborné semináře

Odborný tým

 • Ivo Frolec
 • Jan Klesla
 • Helena Koenigsmarková
 • Barbora Netopilová
 • Andrea Opavská
 • Lucie Skřivánková
 • Maria Staczkiewicz
 • Marek Toušek
 • Alena Wagner

Koordinátoři v krajích ČR